Tryck för huvudmeny skicka en fråga
påpeka en felaktighet


Generator

För att förse motorcykelns elsystemem med elektricitet är den utrustad med någon typ av generator. Hos Honda CB450 är generator en enfas växelstömsgenerator. Elektriciteten genereras genom att ett magnetiskt fält pulserar genom generatorns statorlindningarna.


Uppbyggnad
Generatorn består av två huvudkomponenter rotorn och statorn.

Generatorns rotor, som är monterad på motorns vevaxel, består av 6st permanentmagneter som är monterade mellan två icke-magnetiska plattor (alu). Magneterna är jämt fördelade runt rotorns diameter, växelvis med syd- och nordpolen utåt.
Statorn består av en metallkärna som är hopsatt av ett antal tunna plåtskivor (av såkallad transformatorplåt) vilka är magnetiskt isolerade från varandra. Detta för att uppnå ett kraftigare magnetfält.
I statorn finns 6st lindningar där magnetfältet omvandlas till elektricitet.

Lindningarna är kopplade seriellt två och två, varefter två av "serierna" är parallellkopplade. Den mindre serien används vid drift utan belysning och den större kopplas in när belysningen slås på.

Funktion
Då rotorn roterar uppstår ett pulserande magnetfält i statorn, beroende på att magneternas poler är växlade. Statorns lindningar omvandlar växlingen i magnetfältet till en växelspänning. Utgående från antalalet magnetiska poler och rotorns varvtal skapas växelspänningens frekvens. För varannan polväxling nord-syd skapas en svängning.
Faktorer som påverkar hur mycket spänning generatorn levererar är magnetfältets styrka. (dvs. antalet poler, magneternas styrka , generatorns rotationhastighet och antalet varv på statorlindningarna).
Bilden visar en sinusvåg som representerar tre svängningar, alltså ett helt rotorvarv. Beroende på motorns varvtal varierar utspänningens frekvens (svängningar per sekund) och amplitud (kurvans höjd = antal volt).

Exempel. Ifall motor går med 10000rpm (revolutions per minute = varv per minut) kommer utsignalens frekvens att bli : f = svängning / sekund = 3*(10000/60) = 500Hz
(jfr vanlig "väggel" 50Hz)

Felsökning/provning

Stator
En enkel test kan utföras på generatorn via Ohm-mätning. Koppla loss generatorn från det övriga elsystemet genom att lossa den trepoliga kontakten. Därefter kollar man resistansen mellan dom olika ledarna med hjälp av en Ohm-meter. En signifikant lägre resistans indikera kortsluning, en oändligt hög resistans indikerar avbrott.

1. Resistansen mellan den rosa och gula kabel skall vara ca 1.1ohm
2. Resistansen mellan den rosa och vita kabel skall vara ca 0,55ohm

Notera att ifall resistansen i mätning 2 skulle visa 1,1ohm så indikerar detta ett avbrott i en spole.

3. Mät även resistans mellan statorkärnan och dom olika ledarna, resistansen skall vara oändlig.

Åtgärd vid fel:
a. Byt ut statorn mot ny eller fungerande begagnad.
b. Lämna in den för omlindning.


Rotor

Magneterna i rotorn är känsliga för slag, stötar och hög värme och kan förlora fältstyrka.

Något egentligt test av rotorn kan inte utföras, det enda möjliga testet är att byta ut den mot en ny och därefter kontrollera laddningen. Därför är det tyvärr nödvändigt att kontrollera alla andra komponenter i laddningssystemet först för att utesluta dom.

Ett enkelt men osäker test, för att kontrollera magneternas fältstyrka, är att lägga t.ex. en skruvnyckel mot magneterna i tur och ordning och försöka känna efter ifall magneterna känns lika starka.

Kontrollera även visuellt:
- är någona eller några magneter spruckna eller saknas det bitar ur dom.
- finns det metallspån eller liknande mellan magneterna.

Tillägg
Vill man så kan man köpa, låna eller bygga en enkel Gaussmätare och göra jämförande mätningar mellan de olika magneterna/polernas fälstyrka. På detta sätt kan man få en indikation på magneternas tillstånd. (Ifall det finns någon "där ute" som vet vilken fälstyrka magnetern skall, vänligen maila värdet till mig.)

Åtgärd vid fel:
a. Byt ut rotorn mot ny eller fungerande begagnad.

Föregående   Nästa