Tryck för huvudmeny skicka en fråga
påpeka en felaktighet


Likriktare

För att omvandla den växelspänning generatorn levererar till likspänning, behövs en likriktare.


Modeller
Plattlikriktare, CB450
Likriktaren är känslig för vatten, därför är den belagd med ett vattentätt lager (den röda färgen). Likriktaren får inte bli "genomblöt" (hur det nu skall kunna undvikas, vid t.ex. regn eller tvätt?).
Den är känslig för värme och bör inte utsättas för högre värme än 30°C (över 70°C åldras den snabbt).
Undvik även att köra utan batteri eller att koppla bort batteriet under drift. Den höga spänningen från den obelastade generator skadar likriktaren. Likriktaren är till viss mån "självläkande" men den åldras och blir sämre.
OBS Lossa aldrig bulten som håller ihop likriktaren, i så fall förstörs den!

Diodlikriktare, "nyare" CL450, CB500T och möjligtvis CB450 K6 & K7
Mer modern kapslad likriktare med bättre egenskaper än plattlikriktaren
Honda part# 31700-455-671, passar till följande modeller
 • CB350 Supersport 1968-1973.
 • CL350 Scrambler 1968-1973.
 • CB450 K1/K2/K3/K4/K5/K6/K7 1968-1974.
 • CL450 K2/K3/K4/K5/K6/K7 Scrambler 1968-1974.
 • CB500T 1975-1976.

 • "Universal"
  Modern likriktarbrygga som kan köpas hos närmsta elektronikaffär typ. Elfa. Fördelen med denna är ett billigare pris, lätt att få tag på samt bättre kostruktion med bl.a. mindre läckströmmar, osv.

  Kombinerad likriktare & regulator
  Moderna likriktare är ofta sammanbyggda med (laddnings-)regulatorn, se separat avsnitt Regulator


  Funktion

  En modern enfaslikriktare består av fyra stycken dioder som är hopkopplade till en likriktarbrygga, likriktare populärt kallad. (sex stycken dioder i ett 3-fassystem med detta behandlas inte här)

  Dioden är en elektrisk ventil som endast släpper igenom spänning i en riktning. Den ena polen kallas för katod (-) och den andra polen för anod (+) Av den elektrika symbolen för diod kan man "se" i vilken rikning spänningen kan gå (i pilens riktning), från katoden till anoden.
  Dvs. kopplas ett batteri med plusspolen till katoden och minuspolen till anoden så släpper dioden igenom spänningen och batteriet kortsluts. Kopplas dioden tvärtom så händer ingenting.

  Då fyra dioder kopplas ihop till en (helvågs-)likriktarbrygga.

  Exempel, inkoppling:
  Generatorns utspänning (växelspänning)ansluts till dom två knytpunkter som är märkta med ~ i bilden. Dom andra två kopplas till batteriets minuspol (-) respektive pluspol (+) via en spänningsregualor/strömbegränsare. Växelspänningen "omvandlas" i likriktaren till en likspänning. Se nedanstående bild.
  Enkelt förklarat så "polvänder" likriktaren den negativa halvvågen till en positiv och på så sätt erhålls en pulserande likspänning (mellan 0 och den max-spänning som generatorn levererar för tillfället).

  Överkurs  Felsökning/provning

  Plattlikriktare med 3 trådar
  Plattlikriktaren med 3 tådar används i CB450K0. Den använder monteringsbulten som fjärde (-) pol. Koppla loss dom tre trådarna från elsystemet. Mät resistansen, med en ohmmätare, enligt följande:
  1. mellan den gula ledaren och ramen
  2. mellan den bruna ledaren och ramen
  3. mellan den gula ledaren och den röd/vita ledaren
  4. mellan den bruna ledaren och den röd/vita ledaren
  I ovanstående mätningar skall ohm-mätaren visa en väldigt hög resistans i ena riktningen och en låg resistans i den andra riktningen (växla ohm-mätarens poler i varje mätning). Ifall resistansen visar väldigt hög eller väldigt låg i båda riktningarna så är likriktaren trasig. OBS Ifall resisteansen är väldigt hög i båda riktningarna i någon av mätningarna 1 eller 2, kan detta tyda på jordningsproblem (kontrollra rsistansen mellan generatorn och likriktaren). Lossa likriktaren och gör om mätningen.

  Plattlikriktare med 4 trådar
  Koppla loss likriktaren (kontakten) från elsystemet. Mät resistansen, med en ohmmätare, enligt följande:
  1. mellan den gröna ledaren och den gula ledaren
  2. mellan den gröna ledaren och den rosa ledaren
  3. mellan den gula ledaren och den röd/vita eller brun/vita ledaren
  4. mellan den rosa ledaren och den röd/vita eller brun/vita ledaren
  I ovanstående mätningar skall ohm-mätaren visa en väldigt hög resistans i ena riktningen och en låg resistans i den andra riktningen (växla ohm-mätarens poler i varje mätning).

  Diodlikriktare
  Koppla loss likriktaren (kontakten) från elsystemet. Anslut ohm-mätarens negativa (svarta) kabel till den gröna ledaren och mät i tur och ordning med ohm-mätarens positiva (röda) kabel mot likriktarens röd/vita, gula och rosa ledare. Koppla därefter ohm-mätarens positiva kabel mot likriktarens gröna kabel och gör om mätningen.
  Resistansen skall vara väldigt hög vid den ena mätningen och vädigt låg vid den andra. Det får inte förekomma någon resistans (kontakt) mellan någon annan kombination av ledare.


  Åtgärd vid fel :

  a. Byt ut likriktaren mot mostvarande ny eller motsvarande (fungerande) begagnad.
  b. Byt ut likriktaren mot universal, från närmaste elektronikaffär.

  Ifall man bestämmer sig för att byta till en "universal" kan man med fördel klippa loss trådarna från den gamla och löda fast dom på den nya likriktaren. Det går även att montera likriktaren där den gamla suttit monterad.
  Föregående   Nästa